top of page

Kaffe Compagniet startet allerede i 1991 med å tenke miljø og nærmiljø som viktige sider

ved vår drift. De senere årene har vi begynt å høste godene av dette. Ved inngangen til 2013

er vi en miljøfyrtårn-bedrift. Det var med vår nye El-varebil at den siste delen av målsettingen falt på plass, og vi er per i dag den eneste kaffeleverandøren I Trondheim som leverer varene / service våre lokalt uten å forurense. Alle våre biler bruker piggfrie dekk.

 

Kaffe Compagniet skal være et foregangsselskap i vår bransje, som benytter kunnskap fra ulike fagmiljøer for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet. Vi skal ha full oversikt over hvor stor miljøpåvirkning virksomheten har, og synliggjøre dette overfor ansatte, kunder og samfunnet.

Kaffe Compagniet skal til enhver tid være innovative, kreative og finne nye løsninger på miljøutfordringene og ha klare mål for hvordan selskapets miljøpåvirkningen skal reduseres.

Som en lokal-eid og uavhengig kaffeleverandør er vi nå stolte av å tilby kaffe fra Arvid Nordqvist som vi kan garantere er hundre prosent CO2 kompensert fra busk til kopp. Dette kommer alle involverte, fra kaffebonde, til bymiljøet i Trondheim og forbrukerne, til gode.

Idag er mer en 90% av alle våre ingredienser som vi selger er sertifisert, vår målsettning er innen utgangen av 2019 så skal alle vare ingredienser vare sertifisert.

Vi har valt at støtte ulike organisasjoner I Trondheim istedenfor julegaver til våre kunder.

 

2013 Engleverkstedet –Kirkens Bymisjon 

2014 Gatemagasinet Sorgenfri

2015 Sykehusklovnene St. Olavs Hospital

2016 Omsorgskafeen Trondheim

2017 Omsorgskafeen Trondheim & Hveita Rusomsorg

2018 Kirkens SOS i Trønderlag

 

Vi ønsker å gi tilbake til byen vi bor i og samtidig drive en virksomhet som tenker på klodens

ved og vel. Der er det vi kaller kaffekopp med omtanke.

Det ville gledet oss om du finner vårt selskap og produkter av interesse, og vi ser frem til å høre fra deg.

Ønsker du ytterligere informasjon, står vi med glede til tjeneste.

bottom of page